Woordje van de voorzitter: coronacrisis

voorzittershamer
Beste EDK-leden,
 
Het is een onzekere tijd waarin we ons op dit moment bevinden. Ik vind het moeilijk om over corona te schrijven, want de berichtgeving is soms tegenstrijdig en feit is dat niemand weet wat uiteindelijk de gevolgen zijn. Want weer iemand die schrijft over misschien dit, misschien dat, het kan zijn dat, waarschijnlijk zus, misschien zo, daar zit ook niemand op te wachten. Dus vind ik het moeilijk, want je wilt graag duidelijkheid geven naar leden m.b.t. repetities, concertdata, meer-jaren planning, etc. Helaas is dat nu dus nog niet mogelijk.
 
Er wordt wel geschiedenis geschreven: we hebben namelijk de eerste online bestuursvergadering gehad sinds de oprichting van de EDK. En ook overige commissies houden vergaderingen en zo goed mogelijk contact via de online web-technologie. Er is nu overal veel creativiteit en er worden initiatieven ontplooid want er zijn nu on-line repetities en ook de muziekschool haalt alles uit de kast om on-line les te kunnen geven.
 
Maar, het is dus een tijd vooral van afwachten en niet speculeren, want dat heeft geen zin. Vanwege de continue veranderende berichtgeving kun je namelijk geen beslissing nemen, zonder het grote risico te lopen dat de beslissing herzien moet worden. Elk evenement of gebeurtenis heeft een bepaalde voorbereidingstijd nodig. Als de datum bereikt is, dat de voorbereiding moet aanvangen, dan moet je op basis van de informatie op dat moment een beslissing nemen. Met betrekking tot het concours van het harmonieorkest in november is de volegnde beslissing genomen. We repeteren individueel zo goed mogelijk door. Zodra het kan gaan we weer gezamenlijk repeteren om uiteindelijk toch goed voorbereid acte de presence te kunnen geven. We rekenen op jullie medewerking.
 
Hopelijk gaat alles voorspoedig met jullie en jullie familieleden. Ik mis het persoonlijke contact en het is eigenlijk maar een saaie tijd. Zo zie je maar weer hoe belangrijk de cultuursector is, want er zijn ook nog vele mooie momenten. Vaak speelt de muziek dan op vele plaatsen en op vele manieren een positieve rol, om de moed erin te houden. Als er muziek gemaakt wordt, ook in huiselijke kring, verzet dat even de zinnen en is er toch veelal gezelligheid. We leren zo zeker wel weer het waarderen van het beleven van muziek en in die zin kan onze sector daar wellicht baat van hebben na deze crisis.
 

Echter nu staat de gezondheid voorop en staat het optimaal samen beleven van de muziek op een iets lager pitje. Namens het bestuur, hoop ik van ganser harte dat iedereen gevrijwaard blijft van (de gevolgen van) het coronavirus. Mochten er vragen zijn ten aanzien van EDK activiteiten of procedures, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze commissie- of bestuursleden.

Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel weer in de Kattendans !!!

Scroll naar boven