Bestuursleden gezocht!!

BESTUUR – Hierbij een oproep aan onze actieve leden om je aan te melden voor een bestuursfunctie bij onze vereniging. In principe is het aantal van 7 bestuursleden de meest efficiënte optie. Dat is nodig om een goede democratische besluitvorming te bewerkstelligen. Momenteel zitten we op 6 en Jeanine gaat het bestuur verlaten bij de komende ALV. Helaas, ook wat haar betreft, maar met goede redenen. Dus, dan zijn we nog met 5: Marja Tijssen, Riny Brandes, Paul Christiaans, Joost Bottram en Frank Simons, 2 spelende en 3 niet-spelende bestuursleden. Dat betekent dat we 2 spelende bestuursleden zoeken.

In principe is er in onze vereniging geen gebrek aan vrijwilligers. Leden vervullen ook taken zonder het predicaat bestuurslid. Er wordt veel gedaan door de commissies. En, zodra er iets gepland is springt iedereen in de bres om eea voor elkaar te boksen. Maar, we moeten toch streven naar het aantal van 7 bestuursleden.

Even ter info, wat doet het bestuur:

  • Algemeen beleid (bv. beleidsplan)
  • Financiële besluitvorming
  • Penningmeesterschap
  • Secretariaat
  • Groot aandeel in coördinatie sponsors
  • Wettelijke regelingen communiceren en doorvoeren
  • Bv. wet op privacy, WBTR, Buma-Stemra
  • Kattendans overleg
  • HAFA-Bergeijk overleg
  • Overige zaken

 Dit doet het bestuur middels een maandelijkse vergadering (excl. zomervakantie). De vergadering duurt ca 2 uur en daarnaast zijn er eventueel acties toegewezen aan ieder bestuurslid. Dit vergt voor de een wat meer tijd dan voor de ander want dit gaat altijd in overleg. Het is leuk werken in het bestuur en we moeten de vereniging democratisch bestuurbaar houden.

Dus, neem je verantwoordelijkheid en meld je aan !!!

Of .. als je iemand geschikt acht (van de actieve-leden) voor een bestuursfunctie, laat het me weten en ik benader de persoon in kwestie.

Groeten,

Frank

Scroll naar boven