Jaaroverzicht 2022 door Ger Antonis

KONINKLIJKE HARMONIE ”ECHO DER KEMPEN”

BERGEIJK

JAAROVERZICHT VAN ACTIVITEITEN IN 2022
Dames en Heren,
Het kalenderjaar 2022 ging knallend van start. Het vuurwerkverbod werd in heel Nederland
genegeerd, zonder dat er veel bekeuringen volgden.
Bij de start van het nieuwe jaar was het coronavirus helaas nog niet overwonnen.
Het culturele leven bleef voorlopig nog geconfronteerd met de nodige beperkingen. Ook de
Echo der Kempen moest daar rekening mee houden. De geldende regels van 2021 bleven nog
steeds van kracht. Het 1,5 meter afstand houden en het dragen van mondkapjes bleven in vele
situaties nog geruime tijd verplicht. Kortom.., corona bracht aanvankelijk ook in 2022 toch
weer de nodige beperkingen voor onze vereniging.

Samenstelling jaaroverzicht: G. Antonis

Na enkele weken “rust” (met o.a. Kerstmis en Nieuwjaar) werden op maandag 17 januari de
repetities van het jeugdorkest (o.l.v. Ruud Hawinkel) en het harmonieorkest (o.l.v. Frank
Steeghs) weer hervat. Helaas nog niet met 100% bezetting. Er werd gerepeteerd zonder pauze.
In de grote, goed geventileerde, zaal van Buurthuis “Samen ’t Loo” werd de voorgeschreven
1,5 meter afstand in acht genomen bij het musiceren evenals het dragen van mondkapjes op
de momenten dat dit mogelijk, en nodig was (i.v.m. de nog heersende coronacrisis).
De repetities van de slagwerkgroep (o.l.v. Fons Coenen) gingen weer van start op woensdag
19 januari, waarbij eveneens de nodige veiligheidsregels in acht werden genomen. Helaas was
de opkomst niet heel hoog, omdat er meerdere leden waren die in contact waren geweest met
familie/vrienden/e.a. personen die positief getest waren en dus in isolatie moesten.
Er is overigens goed, en met veel plezier, gerepeteerd door de slagwerkers die er wél waren.
In de tweede helft van januari werd de EdK-activiteitenkalender 2022 gepresenteerd.
Uit deze kalender werd duidelijk dat het hele jaar 2022 weer goed gevuld was met activiteiten
voor de verschillende onderdelen van de vereniging, verspreid over het hele jaar.
Op zondag 7 februari hield de slagwerkgroep de traditionele jaarvergadering, in Buurthuis
“Samen ’t Loo”, waarbij de belangrijkste zaken voor de slagwerkgroep ter bespreking werden
gebracht. In 2021 had de corona-pandemie een grote invloed op de muziekbeoefening,
uiteraard ook voor de slagwerkgroep. Zo waren er b.v. geen solistenconcoursen.
Het voorzitterschap van de slagwerkcommissie werd overgenomen door Peter Theuws.
Het materiaal van de slagwerkgroep, dat opgeslagen was bij De Kattendans, werd
ondergebracht op verschillende plaatsen. De mogelijkheid van een extra dirigent voor de
slagwerkgroep kwam ter sprake. Er werd vooruit gekeken naar het jubileum “75 jaar
slagwerkgroep”. Al met al werd het verenigingsjaar 2021 enerverend genoemd.
De hoop werd uitgesproken, dat 2022 weer een normaal verenigingsjaar zou worden.
Er zullen weer solistenconcoursen zijn. Er is weer een “Kiosk-concert” gepland en er staat
ook een najaar-concert gepland voor Harmonie en slagwerkgroep. (in het kader van 135 jaar
EdK).

EdK en carnaval 2022:
In verband met de corona-crisis werd in 2022 de carnaval slechts in beperkte mate gevierd.
De slagwerkgroep luisterde als “samba-band” wel verschillende carnavalsoptochten op.
Net als voorgaande jaren is het carnaval door de sambaband geopend (dit jaar op zaterdag 26
februari) met een bezoek aan Prins “Blok” en Prins “Mid”. Onder het genot van een
uitgebreide brunch werd toch nog volop muziek gemaakt.
Door de afwezigheid van de kinderoptocht op zaterdagmiddag heeft de sambaband, aangevuld
met jeugd van de YEP, meegelopen met de Eyckeljacht, georganiseerd door C.V. De Eyckels.
Hierbij werden verschillende locaties aangedaan waar kinderen uit Bergeijk spellen konden
spelen of iets lekkers te snoepen kregen.
Aansluitend is de sambaband afgereisd naar het Rommegat (’t Loo) om daar de kindermiddag
in het buurthuis muzikaal mee af te sluiten.
’s Avonds is er nog muziek gemaakt bij Volte en de Gouden Leeuw.

Op zondag 27 februari heeft een groot deel van de sambaband genoten van het
carnavalsontbijt van C.V. De Teuten, in de Gouden Leeuw.
Op zondagmiddag, om 14:11 uur, vertrok de kinderoptocht van De Weebosch (Urnegat),
vanaf Buurthuis ’t Sant, met begeleiding van de EdK-sambaband,.
Na de optocht is er nog muziek gemaakt in het buurthuis. De middag is afgesloten in de
Tierelier op ‘t Loo, voor dit jaar de residentie van de “Eyckels”.

Maandagmiddag is de sambaband op de fiets gestapt naar “Bremspoersengat” (Riethoven) om
in “De Sleutel” deel te nemen aan het kapellenfestijn.
Na een gezellig optreden en een voedzame maaltijd werd de volgende halte, het “Koffiegat”
(Westerhoven). Hier is muziek gemaakt in Het Wapen van Westerhoven en café De Kroon.
In beide zalen werd enthousiast gereageerd op de muziek.
Later dan verwacht ging de groep weer huiswaarts om wederom te eindigen bij Volte en de
Gouden Leeuw.
Op dinsdag 1 maart, de laatste dag van carnaval 2022, werd rond het einde van de middag
begonnen met een optreden bij de kindermiddag van C.V. De Piepteuten in café Volte.
Na een gezellige maaltijd, bij Pieter van den Broek thuis, werd de carnaval 2022 afgesloten in
een volle en gezellige zaal van De Drie Linden in “Stekkegat” (Luyksgestel).
Op maandag 7 maart gingen de repetities van het jeugdorkest en het harmonieorkest weer van
start in buurthuis “Samen ’t Loo”. Voor de slagwerkgroep begonnen de repetities weer op
woensdag 9 maart eveneens in buurthuis “Samen ’t Loo”.
Op zaterdag 26 maart bracht het harmonieorkest en de slagwerkgroep een serenade bij het
gouden paar Bernard en Riet Beenen. Ze vierden hun 50 jarige bruiloft in vakantieoord
'de Hulsdonken', Kromhurken 1 te Bergeijk. Om 19.00 uur werden ze met muziek van EdK in
het “zonnetje” gezet. De serenade vond plaats buiten op de inrit van de Hulsdonken bij de
ingang van de accommodatie. Uitgevoerd werden de eerste 3 nummers van het Marsboekje:
1. In Harmonie vereint 2. Van Heutz Mars (samen met de slagwerkgroep) 3. Festivo.
De serenade werd afgesloten met een gezellig drankje, aangeboden door het jubilerende
echtpaar.
Op zondag 27 maart werd in Bladel weer het solistenconcours gehouden. De EdK-muzikanten
behaalden weer prachtige prijzen, waar EdK trots op mag zijn.
Fluitiste Jinte van der Heijden won opnieuw de Jef van Sambeek trofee en fluitiste Els
Verhoeven kreeg de Sjef Krekels Wisseltrofee als aanmoedigingsprijs uitgereikt.

Fluitist Bas Tijssen leverde eveneens een mooie prestatie.
Zowel Jinte, Els en Bas gingen meedoen aan de Brabantse Kampioenschappen.
Ook het EdK-fluitkwartet en EdK-fluitsextet gingen deelnemen aan deze Brabantse
Kampioenschappen.
Muzikaal vuurwerk voor het voorjaar: “Oud en Nieuw!”
De muzikanten stonden te popelen om weer voor het publiek te mogen optreden.
Op 10 april was het eindelijk zover. Twee keer een live concert door de blaasorkesten en
jeugdslagwerkers van Harmonie Echo der Kempen!
Er werd gestart met: “Nieuw”. Nieuw op verschillende manieren:
Let’s Play, Yep en het Jeugdorkest speelden nieuwe knetterende stukken. Alle jeugdorkesten
traden op met enkele nieuwe jeugdleden en een nieuwe dirigent: Ruud Hawinkel.
De muzikale stukjes “vuurwerk” zijn van een nieuw jasje voorzien door onze eigen Pieter van
de Broek. Zo kon men, onder andere, genieten van een bewerking van hits van:
UNITY – Best Friends – en Arcade.
Het jeugdorkest speelde onder andere “The lord of the Dance”, een opwindend en energiek
Keltisch vuurwerk, waar de vonken vanaf vlogen!
“Oud”, en dan is natuurlijk ‘Oud’, om precies te zijn: oude “liefdes” van de leden van het
harmonieorkest. De afgelopen tijd leende zich er prima voor om stil te staan welke
muziekstukken in de afgelopen jaren bij de muzikanten zijn blijven smeulen. Wat was er fijn
om te spelen, lag goed in het gehoor, met andere woorden, waar hebben de leden muzikaal
zelf erg van genoten? Te veel voor één concert, maar de acht geselecteerde stukken, zoals
”Corsican Lithany”,” Karneval Zivolta” en “Band of Brothers”, om er maar een paar te
noemen, vielen zeker in de smaak van het publiek, tijdens de twee concerten in Buurthuis
“Samen ’t Loo”. En uiteraard met als klap op de vuurpijl, ’t Hermenieke.
De 2 concerten werden gehouden op 10 april. Het eerste concert startte om 14.00 uur en het
tweede concert startte om 19.30 uur. Op deze zondag verzorgden YEP, Let’s Play,
Jeugdorkest en het harmonieorkest weer eens een concert, na een lange coronatijd.
Voor een volle zaal trad YEP als eerste op (o.l.v. Pieter van den Broek). Deze jonge
slagwerkers voerden, o.l.v. Pieter van den Broek, de werken “Police Academedley” uit,
een werkje van Pieter van den Broek zelf. En verder “Vila Volta”, van Ruud Bos en
Best Friends van UNITY. Een optreden van Let’s Play volgde met “A few notes in a box” van
Ivo Kouwenhoven en “We Will Rock You” van Queen.
Daarna was het de beurt aan het Jeugdorkest, o.l.v. Ruud Hawinkel. Zij brachten de werken:
“Yonaguska” van William Owens, “The Lord of the Dance” van Ronan Hardiman,
“Clockwork” van Thomas Doss en “They are coming” van John Blackstone ten gehore.
Na de pauze was het de beurt aan het harmonieorkest, o.l.v. Frank Steeghs. Zij speelden o.a.
het werk “Armenian Dances” van Alfred Reed. Verder brachten ze ten gehore,:
“The Awakening” van Bert Appermont en “Band of Brothers” van Michael Kamen en ook
nog het werk: “Conga del Fuego Nuevo” van Arturo Márquez.
Uit de vele positieve reacties van het publiek, na afloop van het concert, kan worden
opgemerkt, dat het een geslaagd concert was.
Zoals gebruikelijk gaf de Koninklijke harmonie Echo der Kempen op Koningsdag 2022
(woensdag 27 april) ook weer acte de presente. Om 9.30 uur verzamelden de harmonie en
slagwerkgroep bij de Gouden Leeuw. Vervolgens marcheerde men met muziek naar de kiosk,
waar om 10.00 uur de aubade begon. Piet van den Putte opende de ceremonie met een
welkomstwoord aan B&W, de Gildes, de Echo der Kempen en iedereen op het plein
aanwezig. Daarna kreeg de Burgemeester, Mevrouw Arinda Callewaert, het woord. Ze
feliciteerde de gelukkigen met hun wel verdiende lintje.

Vervolgens werd de nationale driekleur gehesen door de Gildebroeders van het St. Joris Gilde
en van het Sacraments-gilde. Tijdens het hijsen van de vlag speelde de Echo der Kempen het
“Wilhelmus”, o.l.v. Fons Coenen.
Hierna volgde de hernieuwing van de eed van trouw door de vaandrig van het
sacramentsgilde. En de harmonie bracht opnieuw muziek o.l.v. Fons Coenen.
De heer Geert Vervest van het Sacramentsgilde bracht de Vendelgroet, begeleid door de
tamboers van het Gilde. Hierop volgde opnieuw een muziekstuk, gespeeld door de harmonie.
Piet van den Putte vroeg alle kinderen om naar voren te komen voor het uitdelen van
“bellenblaas-spul”. Het startschot voor het bellenblazen werd gegeven door Burgemeester
Arinda Callewaert en de beide Hoofdmannen van de gildes.
Hierna werd “Oranjebitter” uitgedeeld voor de volwassen aanwezigen. De Burgemeester
bracht een toast uit op de jarige Koning, met een driewerf “Hoera!!!”. Hierna verklaarde de
Burgemeester de vrijmarkt voor geopend. Piet van den Putte dankte iedereen voor de
medewerking, waarna de Aubade werd beëindigd.
Harmonie en slagwerkgroep marcheerden vervolgens naar het Hofhuis, waar al vele ouderen
een mooi plaatsje ingenomen hadden op het zonovergoten plein. Ze genoten zienderogen van
de muziek van Echo der Kempen. Met deze serenade werd het optreden van EdK, op deze
Koningsdag, beëindigd .
Op donderdag 28 april werd een serenade gebracht bij het (rustend) EdK-lid Toon Schreuder,
die op deze dag, samen met zijn vrouw hun 50-jarig huwelijksjubileum vierde.
Om 18.30 uur werd verzameld bij de “Aldi” en van daaruit marcheerde de Echo der Kempen,
met muziek, naar Marijkestraat 82 waar een klinkende serenade werd gebracht. Vanaf de
straat werd het gouden paar muzikaal gefeliciteerd. Daarna werden alle muzikanten
uitgenodigd in hun achtertuin voor een drankje en een hapje. De feestelijke serenade werd
muzikaal afgesloten op de straat voor hun huis. Hierna marcheerde harmonie en
slagwerkgroep weer terug naar het parkeerterrein bij de “Aldi”. Vanaf daar kon iedereen weer
huiswaarts keren.
Op woensdag 4 mei luisterde het harmonieorkest de Dodenherdenking op.
Tijdens het klokgelui tussen 19.50-20.00 uur verplaatste iedereen zich naar het monument, op
het kerkhof achter de kerk. Dit waren de Piepteuten, de gilden, muzikanten van EdK en
vervolgens Wim Raaphorst met de genodigden: Burgemeester en Wethouder, de pastoor en
de kapelaan, dhr. Magnee, Janus van den Broek en de overige belangstellenden.
De nationale driekleur en de gemeentevlag werden halfstok gehesen.
Na de klokslagen werd de “Last Post” geblazen door een trompettist van EdK. Aansluitend
hield men twee minuten stilte, gevolgd door het eerste couplet van het “Wilhelmus”,
uitgevoerd door de blazers van EdK. Hierna volgde de kranslegging namens de gemeente en
de oud-strijders. Daarna werd er door de Piepteuten een lichtje bij de kransen neergezet,
telkens nadat Marijke Schoenmakers de naam van het betreffende oorlogsslachtoffer had
genoemd. Tot slot werd aan de aanwezigen gevraagd, om langs het monument te lopen en
vervolgens de kerk in te gaan. In de kerk volgde een toespraak namens de gemeente, door
Burgemeester Mw. Arinda Callewaert met daarna een muzikaal programma van EdK, o.l.v.
dirigent Frank Steeghs, dat afgewisseld werd met gedichten, die gelezen werden door Ilse
Theuws.
De Brabantse Kampioenswedstrijden voor blazers werden dit jaar in de Coronazaal van
gebouw Luna, op het TU terrein te Eindhoven gehouden op 14, 15 en 16 mei.
Door de prima resultaten was EDK weer een paar Brabants-Kampioenen rijker.
Bas Tijssen (85 punten), Els Verhoeven (88 punten) en Jinte van der Heijden (93 punten) zijn
de beste fluitisten van Brabant in hun klasse!! Dankzij deze prestatie plaatsten zij zich voor

het Nederlands Kampioenschap. Ook het fluitkwartet (Kim, Vera, Noortje en Femke scoorden
prima, ze behaalden 86 punten) en het fluitsextet (Bas, Sarah, Fenne, Inge, Anne en Jinte
scoorden 89 punten). Hiermee behaalden ze geweldige resultaten in Eindhoven. Allemaal van
harte gefeliciteerd en voor de deelnemers aan het komende NK: heel veel succes!!
Op zondag 22 mei werd een openluchtconcert uitgevoerd in de Natuurtuin op ’t Loo.
Dit concert werd verzorgd door de Slagwerkgroep, YEP en het Jeugdorkest. Het programma
werd tweemaal uitgevoerd onder een heerlijk zonnetje . De eerste keer om 14.00 uur en de
tweede keer om 16.00 uur. Het ruim aanwezige publiek genoot van de muziek.
Uitgevoerd werden de werken: “Walk like an Egyptian”, “Marakesh”, “Mission Imposible”,
“The Pink Panter”, “African Suite”, “Aboriginal Dreams” en “Thor, The Dark World”,
waarbij Fons Coenen en Pieter van den Broek het dirigeren voor hun rekening namen.
Het was een zeer gewaardeerd concert van Echo der Kempen in de “groene omgeving” van de
natuurtuin.
Op initiatief van Dirk Lubbers werd in 2022 een clubje gevormd van de oudere leden van de
slagwerkgroep, inclusief de partners. Deze groep kreeg de naam “Jong Belegen”.
Het eerste uitje van deze groep vond plaats op zaterdag 4 Juni 2022, georganiseerd door
Harrie, Pierre en Dirk. Het programma was als volgt:
Om 14:30 uur werden de leden met partner verwacht bij het Sint Joris gilde op Hoek 30.
Als activiteiten stonden op het programma: Kruisboogschieten, jeu de boules,
luchtdrukgeweer schieten en een workshop sieraden maken.
Om 18:00 uur fietste de hele groep “Jong belegen” naar Harrie en Monique Aarts (in de
Hoeverstraat te Westerhoven) voor een gezellige BBQ. “Goei weer en goei zin” waren
belangrijke factoren, die in ruime mate aanwezig waren. Al met al werd het een leuke dag,
waar iedereen van genoten heeft.
De algemene jaarvergadering 2022 werd gehouden op vrijdag 17 juni in
“Buurthuis Samen ’t Loo”.
Na de opening kwamen de notulen van de ALV 2021 aan de orde. Deze werden goedgekeurd
door de vergadering.
De voorzitter deelde verder mee, dat de verbouwing van De Kattendans op schema lag.
De agenda van de jaarvergadering kende de volgende agendapunten:
1. Opening
2. Notulen ALV 2021
3. Mededelingen:. Gemeld werd o.a., dat de verbouwing van De Kattendans op schema lag.
4. Jaaroverzicht 2021
5. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
6. Kascontrolecommissie bestaande uit Huib ten Napel en Nicoline Schröder-Christiaans
7. Verslagen van: Commissie Jeugd & Werving, Harmoniecommissie en Slagwerkcommissie.
8. Beleidszaken: – Werkgroep derdengelden, PR-Cie – met een voorstel tot andere invulling –
Herziening statuten en huishoudelijk reglement – Einde beleidsplan 2017-2021: evaluatie.
9. Bestuursverkiezing: Aftredend was voorzitter Frank Simons. Hij werd herkozen.
Gezocht werd nog naar 2 nieuwe bestuursleden.
10. Na de Rondvraag en de sluiting volgde de huldiging van de jubilarissen.
De huldiging van de jubilarissen werd muzikaal onderstreept met een klinkende serenade,
uitgevoerd door de aanwezige muzikanten, o.l.v. Fons Coenen.
Speciaal voor deze huldiging waren de leden in uniform op de vergadering verschenen.
Na de huldiging volgde een gezellige nazit met de jubilarissen.

Op maandag 18 juli verzorgde het harmonieorkest een Kioskconcert.
Mede door het “zomerse weer” had zich een flinke menigte toeschouwers verzameld rond de
kiosk. Na de “opbouw” (stoelen en slagwerkinstrumenten) begon het concert met de “blazers-
klassen” van “Art4U” o.l.v. Miranda Dijkstra. Hierop volgde YEP en Let’s Play o.l.v. Pieter
van den Broek. Daarna was het jeugdorkest aan de beurt o.l.v. Ruud Hawinkel. Vervolgens
trad de slagwerkgroep op, o.l.v. Fons Coenen. Het concert werd afgesloten met het optreden
van het harmonieorkest o.l.v. Frank Steeghs.
Op zondag 24 juli werd het Bergeijks zomercarnaval gevierd.
Op het marktplein stonden verschillende attracties voor de kinderen. Verschillende muziek-
bands, uit alle winstreken van het land, maakten een rondgang door het dorp. Mede door het
“zomerse weer” had zich een flinke menigte toeschouwers verzameld rond de kiosk, bij de
diverse attracties. Ook de omliggende terrassen waren goed bezet, voor een verfrissend
drankje. De muzikale rondgang van de deelnemende bands, eindigde op het marktplein.
Men kan terug zien op een geslaagde zomercarnaval 2022.
Op 5 augustus kwam het trieste bericht, dat de vrouw van Doris van Woerkum (Margriet), in
haar slaap, was overleden. Bij de afscheidsdienst op maandag 8 augustus bij crematorium
Stuifduin te Lommel (België) waren veel EdK-leden aanwezig.
Op 27 en 28 augustus werd door verschillende EdK-leden meegewerkt aan de bardiensten
tijdens het Ploegfestival.
Op zondag 4 september werd de EdK-fietstocht 2022 gehouden. De deelnemers werden
ingedeeld in twee groepen. Dit jaar werd de keus voorgelegd, om een afstand van 25km of
35km af te leggen. De 35km-deelnemers gingen om 12.07 uur van start bij de Kattendans
en de 25km-deelnemers startten om 13.07 uur. In totaal waren er 131 deelnemers.
Het werd een mooie afwisselende rit, met onderweg diverse posten met allerlei
versnaperingen, opdrachten en spelletjes. En wederom werd er gestreden om de felbegeerde
EdK-wisseltrofee.
De winnaar van de EdK-fietstocht 2022 was Nicoline Schröder – Christiaans. Zij kreeg dan
ook de fel begeerde wisseltrofee uitgereikt.
Na de fietstocht, toen alle groepen bij de “Willy-hoeve” gearriveerd waren, werden enkele
personen gehuldigd i.v.m. jubilea cq andere verdiensten voor de vereniging. Zo werd Frans
van Woerkum gehuldigd i.v.m. zijn 60-jarig lidmaatschap van EdK.
Verder werd de PR commissie nog bedankt. Die bestond uit: Bram Beenen, Dennis Jansen,
Joost Bottram en Huib ten Napel.
Na de huldigingen was er een saladebuffet en een “Frietkar” met een ruim assortiment aan
snacks. De consumpties na afloop van de fietstocht werden aangeboden door de EdK.
Het EdK-fietstocht-evenement eindigde om 21.00 uur.
Op maandag 5 september was de eerste repetitie van het harmonieorkest na de zomervakantie.
Op woensdag 7 september ging de slagwerkgroep weer van start met de repetities, na de
zomervakantie. Op maandag 12 september begonnen de repetities van Let’s Play en
jeugdorkest weer. Op woensdag 15 september pikte YEP het repetitie-ritme weer op.
Op woensdag 21 september werd in twee groepen gerepeteerd. In de ene zaal gingen de
slagwerkers op melodie-instrumenten aan de slag en de slagwerkers op verschillende
trommen repeteerden in een andere zaal.

Op 23, 24 en 25 september 2022 was er weer het EdK-Jeugdweekend. Ook dit jaar vond dit
jeugdweekend plaats in Vakantiehuis “Akindo”, (adres: Werkplaatsen 65A, 3020 Lommel –
België). Het jeugdweekend werd, zoals gewoonlijk afgesloten met een concert, dat goed
bezocht werd door de vaders en moeders van de EdK-jeugdleden en vele andere
geïnteresseerden. Nabij het hoofdgebouw “Akindo” bracht het EdK-jeugdorkest, o.l.v. Ruud
Hawinkel enkele leuke muziekwerkjes ten gehore, waarbij sommige muzikantjes ook
solistisch op de voorgrond traden.
Op 25 september werd de opening van de nieuwe Kattendans opgeluisterd met een serenade
door het harmonieorkest en de slagwerkgroep.
Zaterdag 15 oktober was er een uitwisselingsconcert, waarbij de slagwerkgroepen van Leende
en Bergeijk een uitvoering gaven in de Kattendans.
29 oktober deelname aan “Kempisch Slagwerkfestival” in de Kattendans door de
slagwerkgroep.
30 oktober deelname aan “De Adriaan” in de kattendans door het Harmonieorkest met als
solist Hanne Schellens op Altsax.
Op zaterdag 5 november heeft het harmonieorkest een studiedag gehad in buurthuis Terlo.
Aansluitend aan de studiedag werd een serenade gebracht bij het Cor en Wil Verhagen in de
Hulsdonken.
Op 12 en 13 november 2022 presenteerde het Harmonieorkest het Najaarsconcert in Theater
de Kattendans. De vele toehoorders genoten bij beide uitvoeringen van dit najaarsconcert.
Op zaterdag 10 december 2022 nam de slagwerkgroep van EdK deel aan het “concert-
concours slagwerkensembles” dat in theater de Bussel te Oosterhout werd gehouden.
In de tweede divisie voerde de slagwerkgroep, onder leiding van Fons Coenen, de drie
werken: “Prism” van Ray Flores, “Aboriginal Dreams” van Roland Barrett en
“Quadraphonics” van Vincent Cox uit. Van het Amerikaanse jurylid kreeg de
EdK-slagwerkgroep 83,57 pnt. en daarmee een eerste prijs.
Alleen de slagwerkgroep van Elspeets Fanfare Korps, o.l.v. Wibrand van Norel, behaalde iets
meer punten. Met 91 pnt. kreeg deze slagwerkgroep een eerste prijs met onderscheiding voor
de uitvoering van de werken “Cyclone” van Jim Casella, “Three Hard inventions” van Sam
Gevers en “Concerto for percussion ensemble” van David Gillingham.
De slagwerkgroep van Echo der Kempen mag met tevredenheid terug kijken op een geslaagd
“concours voor slagwerkensembles”.
Op zondag 11 december werd in de zaal “Terlo”, een “solistenfestival” gehouden.
Onder begeleiding van de pianist brachten een aantal muzikanten van EdK een solistisch
optreden ten gehore. Twee deskundige leden van EdK beoordeelden de prestaties. De vele
toehoorders konden genieten van de mooie muziek die ten gehore werd gebracht.
Op zondag 25 december (eerste Kerstdag) werd in de Hofkerk te Bergeijk het jaarlijkse
Kerstconcert gegeven door de Kon. Harm. Echo der Kempen. Samen met zanggroep Pur
Sang, violiste Nadia ten Kate en harpiste Mea van Delden. Er waren veel toehoorders
aanwezig. De reacties uit het publiek waren zeer positief.

Scroll naar boven