• Naamloos-4.jpg
  • Naamloos-5.jpg
  • Naamloos-6.jpg
  • Naamloos-3.jpg
  • Naamloos-1.jpg
  • Naamloos-2.jpg

LET OP ! Deze website gebruikt cookies.

Wanneer u niet akkoord gaat met gebruik van onze cookies dient u uw browser aan te passen. Meer info

Akkoord

Deze website maakt gebruik van cookies om het fuctioneren en het gebruik van deze website te verbeteren. Ook maken wij gebruik van cookies van derden (social media). Er zal op geen enkele wijze contact kunnen worden gemaakt met gebruikers door middel van de cookies.

Voor het instellen weigeren van cookies in je browser, kijk op de onderstaande links voor instructies:

Voor extra toelichting verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

242T00 logo instagram1a 242T006 logo flickr1a 242T006 logo facebook1a 242T006 logo twitter1a 242T006 youtube1a 242T006 email1a

andere tijden EDK1ANDERE TIJDEN - De donateursactie. Een jaarlijks welkome financïele injectie, maar ook een taak die door vele EDK-leden wordt verfoeid. Inmiddels is een speciale werkgroep dan ook bezig om een vervanger te vinden voor de donateursactie. Maar hoe is de jaarlijkse gang langs de Bergeijkse deuren om geld op te halen eigenlijk ontstaan? Onze archivaris en geschiedsschrijver Ger Antonis vond het antwoord in het handgeschreven boek 'De Echo der Kempen' van voormalig EDK-dirigent Frans Aarts.

Ger nam de teksten en schrijfwijze uit het handgeschreven boek letterlijk over. Hieronder het verhaal:

Bij een volgend concert moet de fanfare in de eerste afdeling spelen en de eischen, die daar worden gesteld zijn uiteraard der zaak al weer zwaarder dan in de 2e afdeling. Ook hebben de gezelschappen in de hoogere afdeling ook meestal 30 tot 40 en meer werkende leden.

Het bestuur oordeelde het daarom wenschelijk het aantal leden, dat thans 30 bedroeg, uit te breiden. Er moeten dan instrumenten aangeschaft worden en die zijn op het oogenblijk zeer duur. Besloten werd een collecte te houden in de hele gemeente huis voor huis en zo spoedig mogelijk te beginnen. Te voren werd een circulaire verspreid met den volgenden inhoud:

Fanfare “De Echo der Kempen” Bergeik

L.S.

Het bestuur van de fanfare “De Echo der Kempen” verzoekt beleefd voor het volgende Uwe aandacht.

Onze fanfare heeft zich in den te Zalt.Bommel gehouden wedstrijd van muziekgezelschappen bekroond gezien met den eersten prijs. Allen, die in de muziek in het algemeen en in onze fanfare in het bijzonder belang stellen, zullen verheugd zijn geweest bij het vernemen van die heuglijke tijding. Onze fanfare is daardoor een trap hooger gestegen op de muzikale ladder en zal nu in het vervolg bij nieuwe wedstrijden in een hoogere afdeling te kampen hebben. Daarvoor is echter een uitbreiding van het aantal werkende leden en dus ook van het aantal instrumenten absoluut noodzakelijk, en daarom is het, dat wij ons tot u wenden met het beleefde verzoek ons financieel te willen steunen.

Waar ons gezelschap steeds getoond heeft, bij voorkomende gelegenheden de feestvreugde te willen verhogen door hare tegenwoordigheid, daar dunkt ons, dat de liefde en sympathie voor het gezelschap ook wel algemeen zal zijn en een beroep op Uwen geldelijken steun niet vergeefsch.

Een goede opbrengst van deze collecte zal voor den ijverigen directeur en de werkende leden niet alleen een belooning zijn voor hetgeen zij gepresteerd hebben, doch tevens en in hoofdzaak een prikkel om op den ingeslagen weg door te gaan, en daardoor ons gezelschap tot steeds hoogeren bloei te brengen.

Steunt ons allen naar vermogen

Namens het bestuur,

F. van Veldhoven  Voorzitter

J. van Moll secretaris

Bergeik 25 juni 1919

De bestuursleden verdeelden de verschillende wijken onder elkaar en zoo werd dezelfde week nog met de collecte begonnen, die de som opbracht van ruim negenhonderd gulden.

Inderdaad een verrassend en verblijdend resultaat en een sprekend bewijs, dat de bevolking ook metterdaad de fanfare respecteert. Mogen de leden door gedrag en ijver de sympathie van het volk ook in de toekomst waardig blijven!

Cadeau voor den Directeur
Naar aanleiding van den goeden uitslag van het concours te Zalt. Bommel werd door het Bestuur besloten het salaris van den directeur, dat toen ter tijd 60 gulden bedroeg, met 15 gulden te verhogen en te brengen op 75 gulden. Tevens werd hem door de fanfare een mooie sigarenpijp aangeboden, die in dank werd aanvaard.
Agenda EDK

27/07 ZON Academy

Muzikale workshop-dag voor jonge muzikanten in gebouw Art4U met afsluitend optreden om 16:30 uur bij de kiosk in Bergeijk. 

17/08 Optreden bruiloft

Optreden bruiloft Steven Kleiberg op Landgoed de Rosep in Oisterwijk. 17:30 uur aanwezig - Harmonieorkest

18/08 Bergeijks Zomercarnaval

Om 13:30 uur verzamelen bij Gouden Leeuw. 14:00 uur opstellen in Rauppstraat - alle geledingen (leden jeugdorkest kunnen meeblazen met ZDGK, YEP-leden kunnen meespelen met De Sambagroep)

Overige evenementen

Overzicht van overige EDK-evenementen.

Steun Echo de Kempen en koop via Sponsorkliks

Powered by: Webdesign en CMS powered by Jansen Internetservice
| ©2019 Koninklijke harmonie Echo der Kempen | info@echoderkempen.nl | Secr.: Tijmstraat 14 - 5571 HS Bergeijk |

Privacyverklaring Echo der Kempen

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd