• Naamloos-4.jpg
  • Naamloos-5.jpg
  • Naamloos-3.jpg
  • Naamloos-6.jpg
  • Naamloos-2.jpg
  • Naamloos-1.jpg

LET OP ! Deze website gebruikt cookies.

Wanneer u niet akkoord gaat met gebruik van onze cookies dient u uw browser aan te passen. Meer info

Akkoord

Deze website maakt gebruik van cookies om het fuctioneren en het gebruik van deze website te verbeteren. Ook maken wij gebruik van cookies van derden (social media). Er zal op geen enkele wijze contact kunnen worden gemaakt met gebruikers door middel van de cookies.

Voor het instellen weigeren van cookies in je browser, kijk op de onderstaande links voor instructies:

Voor extra toelichting verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

242T00 logo instagram1a 242T006 logo flickr1a 242T006 logo facebook1a 242T006 logo twitter1a 242T006 youtube1a 242T006 email1a

andere tijden EDK1NIEUWE MUZIEKTENT - Ter ere van het behalen van de eerste plaats op het concours in Zaltbommel werd er in 1920 een muziektent (kiosk) op 't Hof gebouwd voor de toenmalige fanfare Echo der Kempen.  Maar al voor de opening was er heibel in de tent. Hoe de opening van de kiosk uitmondde in een machtsstrijd tussen dirigent en voorzitter. En wie trok er aan het langste eind? Je leest het in deze aflevering van Andere Tijden EDK: fragmenten uit het handgeschreven boek 'Echo der Kempen van F.J.C. Aarts. Uitgewerkt door Ger Antonis.

Weinig weken na onze terugkeer uit Zalt. Bommel werd er gezegd, dat het Gemeentebestuur voor de fanfare een nieuwe kiosk zou bouwen. Inderdaad werd al naar de bouwkosten geinformeerd. Toch kwam er in ’t jaar 1919 niets meer van. In den loop van den winter 1919 – 1920 kwam echter deze zaak opnieuw in de Raad ter sprake. Het Dagelijks Bestuur der gemeente bestond destijds naast den Burgemeester, P.J.G. Aarts, die krachtig meewerkte, uit de wethouders S.W. Aarts, werkend lid en F. Van Veldhoven, president der fanfare. Het is dus te begrijpen, dat we er goed voor stonden om in het bezit van een goede muziektent te komen. De gemeenteraad bestond verder uit de heeren C. Kuyken, Jos Manders, H. Roest, P.Hoeks en L. Willems en deze heeren waren het er met Burgemeester, Wethouders over eens, dat de oude kiosk niet meer geschikt was en dat het op den weg van den Raad lag voor een nieuwe muziektent te zorgen. Met algemene stemmen werd dan ook besloten tot den bouw daarvan over te gaan. Aan den architect L. De Vries te Helmond werd verzocht teekening en bestek te maken met begrooting. Enigen tijd later werd aan de gebr. De Vries te Helmond het bouwen opgedragen. Einde Mei 1920 was het werk klaar en kon tot de opening van de nieuwe muziektent worden overgegaan. Deze zou plaatshebben op zondag 30 Mei.

Tengevolge van een betreurenswaardig meningsverschil tusschen enkele bestuursleden der fanfare en den directeur, waren de president, de vice-president en het lid Dr. Hoynck van Papendrecht hierbij echter niet tegenwoordig. Om half vijf vereenigden de bestuurs- en werkende leden in het repetitielokaal en trokken van daar met een vrolijke marsch naar het Raadhuis om daar het gemeentebestuur af te halen. De Burgemeester en de Raad schaarden zich bij de bestuursleden achter het vaandel en toen trok men naar het Hof, omstuwd door honderden belangstellenden. Daar aangekomen bood de Burgemeester, met de zilveren ambstketting omhangen, in een van veel waardering voor de fanfare getuigende toespraak, de nieuwe muziektent aan de Echo der Kempen aan. De directeur nam daarna het woord en sprak dank uit aan de Burgemeester en de heeren Raadsleden. Hij gaf hen de verzekering, dat de fanfare zich steeds gaarne beschikbaar zal stellen daar, waar haar medewerking wordt gevraagd. Hierna had de aanbieding van den eerewijn plaats. Vervolgens sprak de heer Aarts tot het publiek, dat zich om de muziektent had verzameld en bracht op de eerste plaats dank aan de inwoners van Bergeik, die de fanfare op krachtige wijze hadden gesteund, financieel bij de, het vorig jaar gehouden collecte en moreel door de raadsleden aan te sporen voor een mooie muziektent te zorgen.

Het gemeentebestuur en de bestuursleden der fanfare verlieten daarna de muziektent en schaarden zich om een groote tafel, die geplaatst was op het plein bij het huis van den heer Jan Panken, alwaar ze door de fanfare gul op wijn en sigaren werden onthaald.

De werkende leden beklommen nu de kiosk en nadat allen hun plaatsen ingenomen hadden, werd ook hun een glas wijn aangeboden. Daarna begon het concert met het “Wilhelmus” als inleiding. Statig en Majestueus klonken de zware tonen over het Hof. Algemeen was men van oordeel, dat de kiosk goed klonk en dat was ’t allerhoogste belang. Vervolgens werd het programma afgewerkt.

In de pauze en bij het einde van het concert werden de werkende leden nogmaals op de kiosk getracteerd. Daarna trok men nog met een marsch naar Frans van Gompel en Nic van Berkel, waar de president voor de leden de fanfare een glas bier betaald had, al wilde hij persoonlijk niet bij de feestelijkheid tegenwoordig zijn. Tenslotte keerde men terug naar het vereenigingslokaal bij Adr. Verhoeven, alwaar het gezelschap ontbonden werd. De plechtigheid was afgeloopen en alles had een goed verloop gehad, waarover iedereen voldaan was.

Het meningsverschil tusschen eenige bestuurleden en den directeur betreffende de opening der nieuwe muziektent.

Toen de muziektent haar voltooiing naderde, werd er natuurlijk ook gesproken over de opening. De werkende leden vertelden op de repetitie den directeur, dat de president van plan was het eerste concert op de nieuwe kiosk te laten geven door de harmonie “Uitspanning na Arbeid” van Valkenswaard. De directeur ging met dit idee van de voorzitter niet accoord en zei dat aan de werkende leden. Hij was van meening, dat de kiosk aan de fanfare werd aangeboden naar aanleiding van het feit, dat ze te Zalt. Bommel den eersten prijs had behaald en nu wilde hij met zijn muzikanten ook de eer hebben het eerste concert te geven op de nieuwe kiosk. Van die eer wilde hij geen afstand doen, al deed hij voor niemand onder in waardering van en respect voor de hoogstaande harmonie van Valkenswaard. Natuurlijk werd dat den president weer overgebracht en dat was goed, want daarom was het den directeur juist te doen. De president nam de houding van den directeur zeer kwalijk op, maar daaruit bleek dezen juist heel duidelijk, dat de geruchten niet ongegrond waren. Er werd door het bestuur vergaderd en nog eens vergaderd, maar de directeur werd nooit op een vergadering uitgenodigd. De president durfde zijn zin niet doordrijven, omdat hij wel begreep, dat het grootste deel der werkende leden het met den directeur eens was.

Het slot van het lied was, dat hij, de heer C. Kuyken en Dr. Hoyink van Papendrecht bij de opening niet wilden tegenwoordig zijn. Dat was jammer, werd door allen zeer betreurd, niet het minst door den directeur, maar toch had de feestelijkheid een uitstekend verloop. De overig bestuursleden waren J.G. van Moll, J.N.A. Panken, F. Van Vlerken, Th. Van Laarhoven en J. Franken.

Deze zorgden met de directeur, dat alles netjes geregeld werd. Enige tijd later werd de directeur tot lid van het bestuur gekozen, waar hij helemaal niet om gevraagd had. In het belang der goede zaak, meende hij echter, deze benoeming niet van de hand te mogen wijzen.

Agenda EDK

18/10 Serenade huwelijk Steven en Lotte

Aanvang 19:45 uur bij 't Buitenhuys Sonseweg 39 in Best

01/11 Jeugdweekend

Jeugdweekend voor leden van YEP, Let's Play en jeugdorkest van 1 tot en met 3 november

8/11 Generale repetitie Vertellen Geblazen

Generale repetitie in de Gouden Leeuw, aanvang 20 uur - jeugdorkest & harmonieorkest

Overige evenementen

Overzicht van overige EDK-evenementen.

Steun Echo de Kempen en koop via Sponsorkliks

Powered by: Webdesign en CMS powered by Jansen Internetservice
| ©2019 Koninklijke harmonie Echo der Kempen | info@echoderkempen.nl | Secr.: Tijmstraat 14 - 5571 HS Bergeijk |

Privacyverklaring Echo der Kempen

DMC Firewall is a Joomla Security extension!