• Naamloos-2.jpg
  • Naamloos-3.jpg
  • Naamloos-4.jpg
  • Naamloos-1.jpg
  • Naamloos-6.jpg
  • Naamloos-5.jpg

242T00 logo instagram1a 242T006 logo flickr1a 242T006 logo facebook1a 242T006 logo twitter1a 242T006 youtube1a 242T006 email1a

andere tijden EDK1ANDERE TIJDEN EDK - Als de Kattendans straks verbouwd gaat worden zullen we tijdelijk een ander onderkomen moeten zoeken. Een uitdagende klus voor een vereniging met zoveel leden (en instrumentarium) als de onze. In 1921 stond de toenmalige fanfare Echo der Kempen voor dezelfde uitdaging. Al ging het toen op een heel andere manier als tegenwoordig. Zo is te lezen in deze aflevering van Andere Tijden EDK: fragmenten uit het handgeschreven boek 'Echo der Kempen van F.J.C. Aarts. Uitgewerkt door Ger Antonis.

In het voorjaar van 1921 deelde onze hospes, dhr. Verhoeven, het bestuur mee, dat hij niet langer meer 20 gulden pacht voor de fanfare wenschte te betalen. Het bestuur besloot toen de fanfare opnieuw te verpachten en wel voor de tijd van één jaar. Er kwamen twee biljetten in n.l. van Frans Tilborghs en van Frans Michiels. De laatste was de hoogste inschrijver met ..?.. gulden. Het bestuur besloot toen de fanfare over te brengen naar het café Michiels.

Op zondag 3 april 2021 werd het eerste concert gegeven in het nieuwe tehuis met het volgende programma:

1.      Musis Sacrum – A.A. de Groot

2.      Prins van Oranje Ouv. – Latann

3.      Rêve sur l’Océan Valse     

4.      Mon Pays Concerto pour Tromb. - v. Parok

5.      Rendez vous de chasse fant. – Langlois

6.      Rachel Valse – Langlois

7.      A l’Attaque Marsch – Blankenburg


Groote nieuwe zaal bij F. Michiels.
Al jaren lang was er geklaagd, vooral door het bestuur en de werkende leden der fanfare, dat we in Bergeik een flink lokaal misten, waarin groote vergaderingen, concerten, verkoopingen enz. gehouden konden worden. De heer Michiels bood het bestuur der fanfare aan een nieuwe, ruime zaal te bouwen met flink podium voor de muzikanten – natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. Deze waren: 1e dat de pachtsom met ingang van 1 januari 1922 zou vervallen en 2e dat de fanfare zich zou verbinden gedurende negen jaar bij Michiels gevestigd te blijven. In de bestuursvergadering werd lang, breed over dit punt gesproken en ten slotte werd besloten op het voorstel van Michiels in te gaan. Door den secretaris der fanfare (J.G. van Moll) werden de voorwaarden op schrift gesteld en door beide partijen getekend.

De heer Michiels begon nu onmiddellijk met den bouw.

Bij gelegenheid van de Koninginneverjaardag 1921 gaf “De Echo der Kempen” wegens het Koninginnefeest een concert op de verlichte Kiosk, waarna we ons vereenigden in de nieuwe zaal, die heden voor het eerst in gebruik werd genomen. Zij was geheel versierd en maakte een prettige indruk. De president nam het woord en feliciteerde het bestuur en de leden met de nieuwe groote zaal, die we door de goede zorgen van de kastelein, Frank Michiels, hadden verkregen. Hij hoopte dat deze mooie verbetering zou strekken tot meerderen groei en bloei der fanfare en dat ook de heer Michiels er wel bij varen zou. Hierna werden een paar nummers gespeeld, waarna we den avond verder gezellig doorbrachten onder het drinken van een glas bier, dat ons door den heer Michiels werd aangeboden.

Agenda EDK

Overige evenementen

Overzicht van overige EDK-evenementen.

Steun Echo de Kempen en koop via Sponsorkliks

Powered by: Webdesign en CMS powered by Jansen Internetservice
| ©2020 Koninklijke harmonie Echo der Kempen | info@echoderkempen.nl | Secr.: Tijmstraat 14 - 5571 HS Bergeijk |

Privacyverklaring Echo der Kempen

Our website is protected by DMC Firewall!