Jaaroverzicht 2020 door Ger Antonis

Het kalenderjaar 2020 was toch weer een memorabel jaar voor de Echo der Kempen met vele activiteiten en andere gebeurtenissen. Zo waren er in  2020 verscheidene solistische concoursdeelnames. Op het 53ste solisten-concours te Bladel, werden door de EdK-deelnemers wederom mooie resultaten behaald. De klap op de vuurpijl was natuurlijk het winnen van de “Sjef van Sambeeck wisseltrofee” door Jinte van der Heijden.

Eind februari was EdK goed vertegenwoordigd bij de carnavalsactiviteiten. Teutengat werd in 2020 geregeerd door prins “Pantalon” en prinses Anke, beide actieve leden van Echo der Kempen. Helaas werd de carnavalsoptocht van de zondag afgelast, i.v.m. de zeer harde wind. Op maandag 24 februari werd dit goed gemaakt met de Bergeijkse“Bonte Stoet”.

Een grote spelbreker bij het muzikale gebeuren in 2020, in heel Nederland, was het uitbreken van de “Corona-crisis”, die zich in de loop van maart openbaarde.

De Kattendans werd voor geruime tijd gesloten. Gezamenlijk repeteren was maandenlang niet mogelijk. Voor het eerst in de geschiedenis van EdK werden er “digitale repetities” gehouden. Na verloop van tijd waren er weer repetities in groepen, waarbij men de voorgeschreven onderlinge 1,5 meter afstand in acht hield.

De slagwerkgroep had het plan opgevat om in april 2020 een reeks themaconcerten uit te voeren, met als titel: “Percussion Meets Art”. In verband met de corona-crisis werden deze “percussion-shows” aanvankelijk verplaatst naar oktober. Helaas moest de concertreeks, i.v.m. de alsmaar voortdurende corona-crisis, doorgeschoven worden naar 2021, in de hoop dat het dan wel mogelijk zal zijn. Pas begin september werden de repetities van Let’s Play, jeugdorkest, harmonieorkest, YEP en slagwerkgroep weer opgestart, in settingen waarbij men de vereiste 1,5 meter onderlinge afstand respecteerde. Eind oktober werd duidelijk dat er nog geen verbetering was in de coronasituatie in Nederland. Alle repetities werden opnieuw, voor de nodige weken afgelast.

                                                                            Samenstelling jaaroverzicht: Ger Antonis

In het volgende overzicht worden alle activiteiten en ver­plichtingen van de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen in 2020, nog eens op een rijtje gezet.

Op maandag 6 januari werd aan de leden de mogelijkheid geboden om, onder het genot van een drankje, elkaar de hand te schudden en de allerbeste wensen voor 2020 over te brengen. Voorzitter Frank Simons sprak de aanwezigen toe en wenste allen een succesvol, muzikaal jaar. Een jaar waarin een concoursdeelname van het harmonieorkest gepland stond. Ook wees hij op de themaconcerten “Percussion meets Art”, die de slagwerkgroep eind april wilde gaan uitvoeren. Natuurlijk maakte hij ook melding van het feit dat tijdens de carnaval 2020 in Teutengat de scepter gezwaaid werd door de EdK-leden: “Prins Pantalon” (Pieter van den Broek) en Prinses Anke (Anke Theuws). Verder dankte hij, schrijver dezes, voor het samenstellen van het uitgebreide jaaroverzicht van activiteiten 2019, waarvan de leden ook kennis konden nemen.

Op zondag 19 januari vond het solistenconcours te Bladel plaats, met maar liefst 20 EDK-deelnemers (15 blazers en 7 slagwerkers). Het solistenconcours trok ook bij deze editie weer veel publiek. Een prima ondersteuning voor de jonge deelnemers aan dit concours.

Evenals vorig jaar werd het voor de EDK-deelnemers opnieuw een ware eerste-prijzenregen.

Als eerste was Charlotte Theuws aan de beurt. Zij behaalde met Bear Necessities 84 punten. Daarna was het Elle van Ratingen, die met De Zeevaarders medley 82 punten behaalde.

Tessa Burgmans behaalde met Le Fanfaron 85 punten en Gijs Delreu kreeg 87 punten van de jury en behaalde daarmee de beker in zijn divisie voor de uitvoering van het stuk The Young Maestro. Na Gijs was het de beurt aan Anne van Ratingen. Zij behaalde met Reverie et Scherzetto 83 punten. Bij de slagwerkers behaalden Daan Bierens en Willem van Veldhoven 82 punten met de uitvoering van het werk met de toepasselijke titel De Binken en werden daarmee winnaars. Guus IJzermans en Rick Smolders behaalden 78 punten met Double Action. Max Rijkers scoorde 81 punten met Three Solo Dances. Mike Coppelmans kreeg voor zijn solowerk Jupiter 81 punten. De laatste slagwerker van onze vereniging was Niels Teunissen van Manen. Hij scoorde 77 punten met Springtime.

Na de slagwerkcategorie werd het programma vervolgd met de blazers uit de 4e tot en met de 1e divisie. In de 4e divisie scoorde Sarah Delreu 81 punten met Kleine Suite. Fenne Huijzers behaalde 88 punten met Sonatina. Na Fenne was Bas Tijssen aan de beurt. Hij kreeg voor zijn uitvoering van het werk Dance Des Pierots No.4 maar liefst 92 punten en werd daarmee winnaar van de 4e divisie. De 4e divisie werd afgesloten door een duet van Sarah Delreu en Anne Knegtmans. Samen kregen ze 90 punten en een beker, voor de uitvoering van het werk met de lange titel: Concerto in C-Major F. VI, no.2. deel 1 en 2.

In de 3e divisie was het Maud de Bie die 82 punten behaalde met haar vertolking van Souvernir Russe. Anne Knegtmans kreeg voor Novelette 89 punten. Inge de Proost behaalde met Nocturne 87 punten en Ilse Caris behaalde 85 punten met Romance. De laatste divisie die aan bod kwam, was de 1e divisie. Daarin scoorde Noortje Daams een prachtige 94 punten. Jinte van der Heijden kreeg maar liefst 96 punten en was daarmee de onbetwiste winnaar van de Sjef van Sambeeck wisseltrofee. Een prachtige prestatie voor een 14 jarige, dat belooft wat! Door hun mooie prestaties zouden 13 muzikanten van de Echo der Kempen mogen deelnemen aan de Brabantse Kampioenschappen, omdat zij meer dan 85 punten scoorden! Wij kunnen als vereniging alleen maar trots zijn op deze talenten!

Op 21 januari heeft een EdK-Blaaskwintet opgetreden bij de, door de gemeente Bergeijk georganiseerde, feestmiddag voor de 50-, en 60-jarige huwelijksjubilarissen. Deze happening vond plaats in gemeenschapshuis Terlo. Het EdK-blaasquintet bestond uit Anneke Knegtmans op dwarsfluit, Dorus van Woerkum op hobo, Riek Jansen op klarinet, Gerrit  Gerritsen op hoorn en Jan van Gompel op fagot. Na een gedegen voorbereiding van het blaasquintet werden tijdens de feestmiddag de volgende werken uitgevoerd. De aanwezigen konden genieten van: Wedding March van Felix Mendelssohn, Water Music van Händel, Pizzicato-Polka van Johan en Josef Strauss, Divertimento (4 delen) van Joseph Haydn en Wiener Kreuzer Polka van Johan Strauss Vater.

Op zaterdag 25 januari, vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari waren ze er weer, de Teutengatse zittingsavonden. Uiteraard waren er dit jaar vele muzikanten van de EdK present, om deze zittingsavonden muzikaal op te luisteren. Zowel de ZDGK als de sambagroep zetten hun beste beentje voor, om Prins “Pantalon” en zijn prinses “Anke” met veel muziek te omringen. De Sambagroep had speciaal voor ‘hun’ prins een nummer ingestudeerd en opgenomen in een act, waar Pieter mee verrast werd. Ook de ZDGK had dit jaar weer een act, waarbij enkele muzikanten “gemist werden” omdat ze met een bus naar Oostenrijk gingen voor de Wintersport. Dit was niet zo erg, omdat ook het aantal “tonpraters” beperkt was.

Ook de sambagroep “Voorheen Slagerij Sengers” droeg een steentje bij in de opluistering van de carnavaleske avonden. De muzikanten van EdK kunnen weer terugkijken op drie prachtige carnavaleske avonden.

Zondag 26 januari was er een repetitiedag van de slagwerkgroep, in het kader van de voorbereiding voor het slagwerk-themaconcert “Percussion meets Art” dat eind april gepland stond (helaas moest het themaconcert later verzet worden). In twee groepen werd in de theaterzaal en in de K.B.O.-ruimte flink gerepeteerd aan de uit te voeren werken. De “acteurs” gingen aan de slag in het O.J.C.. Ook de decorbouwers gingen aan het werk in een ruimte van Diffutherm om een bijpassend, fleurig decor te realiseren.

Op zondag 2 februari hield de slagwerkgroep in De Kattendans de algemene Slagwerkgroep-jaarvergadering. De voorzitter van de slagwerkcommissie, Stephan Baeten, leidde de vergadering en bracht een groot aantal slagwerk-zaken ter bespreking. Vele agendapunten passeerden de revue. Uiteraard werd stilgestaan bij de normale jaarlijkse activiteiten, maar ook bij de thema-slagwerkconcerten “Percussion meets Art”, die eigenlijk voor eind april 2020 op de agenda stonden. Ook werd vooruitgeblikt op de viering van “70 jaar slagwerkgroep” bij Echo der Kempen, die in het najaar zou plaatsvinden.

Aan het slot van de vergadering meldde Stephan, dat hij het voorzitterschap van de slagwerkcommissie graag over wil dragen aan een nieuwe “frisse” voorzitter.

Op zondag 9 februari werd door de slagwerkgroep weer de gehele dag gerepeteerd in voorbereiding op de geplande slagwerk-themaconcerten “Percussion meets Art”.

Op zaterdagmiddag 22 februari werd door de slagwerkgroep de carnaval 2020 ingeleid met, de inmiddels traditie geworden, feestelijke bijeenkomst bij de families Bolt en Mentink. De twee gastheren worden in deze carnavalstijd, door de slagwerkgroep, Prins Blok en Prins Mid van CV “huukske um” genoemd. Het afhalen van de prins en prinses had dit jaar een hoog EdK-gehalte. De Prins en Prinses kwamen dit jaar immers uit de eigen gelederen. Pieter van den Broek, gekroond tot Prins “Pantalon”, met prinses Anke (Anke Theuws, eveneens EdK-lid) aan zijn zijde. Aansluitend aan deze feestelijke inleiding werd de Jeugd-carnavalsoptocht begeleid door muzikanten van harmonie en slagwerkgroep. Eveneens op zaterdag 22 februari werd vanaf 19.00 uur de receptie van Prins Pantalon en Prinses Anke gehouden in De Gouden Leeuw. Deze gelegenheid werd bezocht door vele genodigden (ook van EdK) en andere geïnteresseerden. Het bleef nog lang gezellig in de Gouden Leeuw.

Helaas werd de carnavalsoptocht, die op zondag door de straten van Bergeijk zou trekken, afgelast in verband met de harde wind en de verwachtte regenbuien. In totaal werden in Brabant meer dan 50 carnavalsoptochten afgelast.

Op maandag 24 februari werd het 34ste EDK-carnavalsontbijt gehouden.

Dit jaar verscheen er een recordaantal deelnemers bij dit traditionele ontbijt.

Naast het genieten van een goed ontbijt (dat ook nu weer gedeeltelijk gesponsord werd), waren er ook weer enkele optredens m.m.v. onder andere, de ZDGK, de sambaband samen met leden van dansgroep infiniti, en Muzi BV. Ook verzorgden Marjan v.d. Kerkhof en Lucy Coolsen een leuke act. Vast onderdeel van het EDK-carnavalsontbijt was ook nu weer de uitreiking van de “valse noot trofee”. Vorig jaar was deze uitgereikt aan Nina ten Napel, die hem een jaar lang zorgvuldig bewaard heeft. Dit jaar werden echter in eerste instantie geen kandidaten gevonden voor deze bijzondere trofee. Na enig beraad werd besloten om de trofee aan Ger Antonis (ter bewaring) uit te reiken, met als motivatie dat er in het jaaroverzicht, dat reeds vele jaren door Ger verzorgt wordt, een (verzonnen) typefoutje zou staan, dat bij de spellingscontrole over het hoofd werd gezien. Dit werd dan maar als “valse noot” aangemerkt. Bij het volgende carnavalsontbijt zal weer worden uitgekeken naar een nieuwe kandidaat.

In verband met het zeer slechte weer op zondag 23 februari werd de normale carnavalsoptocht afgelast. Alle creaties, waaraan zoveel tijd en zorg besteed was, deden vervolgens mee aan de Bergeijkse Bonte Stoet die gehouden werd op maandag 24 februari. Dit werd een grote optocht met vele groepen en wagens uit groot Bergeijk, met deelnames van ’t Hof, ’t Loo, Luyksgestel, de Weebosch, Westerhoven en Riethoven.

Na het carnavalsontbijt togen de ZDGK en een gedeelte van het Harmonieorkest naar de Walrus. Ter hoogte hiervan werd de grote optocht opgeluisterd. Er werd ook muziek gemaakt voordat de wagens passeerden, vervolgens werd van de gehele optocht genoten.

Na de optocht werd door een grote groep muzikanten, met de Huifkar van de Volmolen, koers gezet richting de Sleutel in Riethoven. Daar werd deelgenomen aan het kapellenfestival, georganiseerd door carnavalsvereniging de Bremspoersen. Er werden twee prachtige optredens verzorgd met zo’n 40 muzikanten, waaronder enkele jeugdleden. Prachtig om te zien hoe de jonge trompettisten de Spaniens Gitarren meespeelden! En ook de sambaband van de EDK was aanwezig. De Sambaband heeft de zaal aan het swingen gebracht met hun opzwepende sambamuziek. Na afloop van het muzikale deel en een heerlijk buffet werd de terugreis, wederom met de huifkar, afgelegd. Onderweg was het natuurlijk één en al muziek in de huifkar, zodat men ze van verre hoorde aankomen. Bij de Kattendans gearriveerd, werd het muzikale gedeelte van de carnaval voor deze dag afgesloten. Dinsdag werd gestart met de (kinder-)optocht op ’t Loo. Met een beetje zon in de rug begon te optocht in de Vonderpad, liep vervolgens via het Loo en eindigende bij gemeenschapshuis Terlo. Na een consumptie te hebben genuttigd werd een serenade gebracht, speciaal voor prins Bas, de jeugdprins van het Rommegat. Hierbij kreeg hij een mooie trui overhandigd, die hij verder de hele dag gedragen heeft (hij beloofde zelfs de trui ’s nachts aan te houden). Prins Bas reikte aan diverse mensen van de EDK een onderscheiding uit. Na de festiviteiten op het Loo werd koers gezet naar de Gouden Leeuw, waar d’n “Vaute Fist” rond 17.00 uur door de ZDGK werd geopend. Prachtige opening, waarbij het podium weer vol muzikanten stond en de zaal binnen de kortste keren weer in carnavals-stemming was gebracht. Natuurlijk was ook de sambagroep  van de partij, die voor hun ‘eigen’ prins de samba speelden. Alle aanwezigen mochten zelf een ‘slagwerkinstrument’ maken van een emmer, kuip of iets anders, waarna ze later, onder leiding van de sambaband, muziek hebben gemaakt. De ZDGK heeft in de avond nog even gespeeld voor de nog aanwezigen in de Kattendans. Met het afscheid van de prins en prinses, begeleid door de sambagroep, werd de muzikale carnaval 2020 afgesloten.

Op zondag 1 maart hield de slagwerkgroep een repetitiedag in het gemeenschapshuis van

’t Loo. Dat betekende dat er een uur eerder werd verzameld om alle instrumenten over te brengen vanaf de Kattendans. Na de carnaval zat de motivatie er weer goed in. Het combo, met aanvulling van Pim en zangeres Sabine had, ook nu weer, het hoogste lied en ze kregen regelmatig de handen op elkaar van de aanwezigen. Het deel na de pauze werd doorgenomen met de acteurs en dansgroep. Na de lunch met broodjes en soep werden hier en daar de puntjes op de “i” gezet. Ook “Kempen TV” was aanwezig, om het een en ander vast te leggen voor promotiedoeleinden.

Op zondag 8 maart werd wederom een extra repetitie gehouden, in voorbereiding op de geplande slagwerk-themaconcerten van 24, 25 en 26 april (die later verzet moesten worden). Vanaf 9.30 uur werd er op verschijdene plekken in de Kattendans aandacht besteed aan de uitvoering van de verschillende werken die op het programma staan.

In de maand maart 2020 werd het Nederlandse culturele leven flink getroffen door het wereldwijd heersende Corona-virus. Ook in de provincie Noord Brabant kregen verschillende inwoners te maken met besmetting. Om uitbreiding van de besmetting zoveel mogelijk te beperken, werd na een persconferentie van Minister President Mark Rutte, ook door De Kattendans besloten, om voorlopig de deuren te sluiten. Alle voorstellingen in De Kattendans werden afgelast. Voor deze voorstellingen zou gezocht worden naar vervangende datums. Voor Echo der Kempen was het gevolg hiervan, dat de repetities van Let’s Play, Harmonieorkest, YEP en Slagwerkgroep moesten vervallen. Ook  het uitwisselingsconcert met de Koninklijke Harmonie “Oefening en Uitspanning” Beek en Donk kon op 22 maart niet doorgaan. Hiervoor zou eveneens getracht worden een nieuwe datum te vinden. EdK-lid Noortje Daams zou op zondag 15 maart haar “eindwerk” presenteren in het conservatorium te Brussel. Ook in België werden strikte maatregelen genomen met een complete Lock-down en de strikte aanbeveling van de Belgische overheid “Blijf in je kot”. De grens met België werd gesloten. Hierdoor werd ook de presentatie van Noortje Daams afgelast.

De coronacrisis duurde langer dan aanvankelijk werd gedacht en had vele ingrijpende gevolgen. Het hele culturele leven in Nederland kwam voor langere tijd stil te liggen. Ook de scholen, restaurants en cafés gingen dicht. De bevolking werd gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. In winkels en bij andere gelegenheden moest men minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Op 23 maart kondigde de regering een uitbreiding aan van de periode waarin beperkingen golden. Deze zou (toen nog voorlopig) tot 1 juni 2020 door lopen. De, voor eind april, geplande theatershow “Percussion meets Art” van de slagwerkgroep werd op dat moment (optimistisch), voorlopig doorgeschoven naar 23, 24 en 25 oktober.

Maandagavond 30 maart werd (in verband met de Corona-crisis) de eerste “digitale” repetitie gehouden, in de rijke geschiedenis van Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. Het werkte als volgt. Het Harmonieorkest werd verdeeld in een aantal secties. Elke groep kreeg een vaste inlogtijd. Via “Zoom.us” moest iedereen inloggen, in een vooraf opgezette meeting.

De meeting werd geleid door dirigent Frank Steeghs. Zodra men ingelogd was met de computer, laptop of telefoon, kwamen de leden automatisch in een “chatroom” terecht, waar ook de medemuzikanten te zien waren en waar men elkaar kon horen. Er werd geen muziek gemaakt, maar met elkaar gesproken onder leiding van Frank Steeghs. De bladmuziek werd doorgenomen, om thuis te kunnen repeteren. De bedoeling hiervan was, dat iedereen de noten al zou kunnen spelen, op het moment dat er weer normaal gerepeteerd kon worden.

Elke instrumentengroep had 20 minuten de tijd, daarna was de volgende groep aan de beurt. Afgesproken werd om na een week opnieuw “digitaal bij elkaar te komen”, om de muziek door te spreken en om vragen te kunnen stellen, indien nodig. Op maandag 6 april werd deze opzet herhaald. De muzikanten stelden de nodige vragen aan dirigent Frank Steeghs, die op al deze vragen in ging en adviezen gaf over het instuderen van de uit te voeren muziek.

Ook de bestuursvergadering van 2 april 2020 werd een “online-vergadering”.

Op vrijdag 24 april vond de bekendmaking plaats van de personen die dit jaar een Koninklijke onderscheiding tegemoet konden zien. De gemeentelijke delegatie met o.a. burgemeester Arinda Callewaert, arriveerde om 10.30 uur bij Geerstraat 44, ten huize van Paul Christiaans.

Voordat de burgemeester het woord nam, speelden de muziekvrienden van Paul (Maarten van der Ceelen, Ramon en Roger Baeten en Jan-Evert van Veldhoven) “’t Hermenieke van Bergeijk”. Op een zeer bijzondere manier werd aan Paul meegedeeld, dat hij tot “Lid in de Orde van Oranje Nassau” was benoemd vanwege zijn vele werkzaamheden voor EdK.

In verband met het heersende corona-virus moest Paul binnen blijven en hij stelde zich dan ook op, achter het kamerraam in de woonkamer. In de voortuin werd door de burgemeester een grote bos bloemen op een tafeltje geplaatst met de bijbehorende oorkonde. Ook werd door een gemeentewerker een bord in de voortuin geplaatst met daarop de tekst, dat er op dit adres een lintje was toegekend. Vanaf dat moment kon elke passant zien dat er een gedecoreerde woonde. De burgemeester sprak Paul, per GSM, vanuit de voortuin toe. Uiteraard werd door zijn muziekvrienden ook een hartelijk “Lang zal hij leven” gespeeld. Het feestelijke gebeuren werd met “’t Hermenieke van Bergeijk” afgesloten. De hele gebeurtenis werd gefilmd door “Kempen TV”. Pas op vrijdag 3 juli werden, de bij de onderscheiding behorende  lintjes, uitgereikt.

Maandag 27 april, Koningsdag 2020. In voorgaande jaren werd door Harmonie en Slagwerkgroep op Koningsdag een aubade gebracht bij de kiosk op het marktplein.

Door de corona-crisis en de daaraan verbonden beperkingen, werd deze aubade dit jaar niet gehouden. Het traditionele, aansluitende bezoek van Harmonie en Slagwerkgroep bij het Hofhuys kwam hierdoor ook te vervallen. Echter, een muzikale hulde wilde men de ouderen niet onthouden. Om 11.00 uur stelden Frans van Woerkum, Simon Schellens en Harrie Brouwers op, buiten bij de hoofdingang van ’t Hofhuis, om toch de traditionele muzikale hulde te brengen aan de bewoners. Zij speelden daar het “Wilhelmus”, om de bewoners in feeststemming te brengen op deze Koningsdag. Vervolgens een “Lang zal hij leven” voor de jarige Koning Willem Alexander en nog enkele andere vrolijke muziekwerkjes. Het optreden werd op nog twee andere plaatsen rondom ’t Hofhuys uitgevoerd, om zoveel mogelijk bewoners ervan te laten genieten, terwijl ze in hun appartement bleven. Het optreden werd ook zeer gewaardeerd.

In de KNMO-Klankwijzer van 1 mei werd bekend gemaakt, dat er door de coronacrisis teveel onzekere factoren waren voor de doelgroepen Blaasmuziek en SMP. Dit was aanleiding om, in samenspraak met de provinciale bonden, alle geplande concoursen in het najaar op voorhand te cancelen. Voor Echo der Kempen betekende dit, dat de geplande speciale voorbereidingsactiviteiten en de concours-deelname van het harmonieorkest op zaterdag 11 november te Veldhoven, kwamen te vervallen.

De traditionele dodenherdenking op 4 mei, in de Hofkerk werd eveneens afgelast.

Aan alle trompettisten in Nederland werd gevraagd, om op maandag 4 mei om 19.58 uur buiten in de tuin bij het eigen woonhuis, het muziekstuk “Signaal Taptoe Infanterie” te spelen, ter nagedachtenis aan de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog. De trompettisten van EdK brachten dit verzoek ten uitvoer, op verschillende plaatsen in Bergeijk. Een mooie activiteit in het kader van 75 jaar bevrijding. 

April 2020 zou in het teken hebben gestaan van het slagwerkspektakel “Percussion Meets Arts”. Door de corona liep het allemaal wat anders. In de planning werd het slagwerk-spektakel voorlopig verzet naar 16, 17 en 18 april 2021. Om elkaar niet uit het oog te verliezen tijdens de periode zonder repetities, organiseerden Twan Jansen en Joost Bottram op woensdag 13 mei een heuse “Digitale Pubquiz” via Skype. Bij deze kwis werd in de verschillende rondes stilgestaan bij het 70-jarig bestaan van de slagwerkgroep, maar ook de algemene kennis van de slagwerkgroep werd getest. Natuurlijk mocht een muziekronde niet ontbreken en quizmaster Twan ontpopte zich tot een ware Jan van Veen in de ‘Candlelight-ronde’. Het werd voor de deelnemende leden een gezellige bezigheid, die er voor zorgde dat de verbondenheid werd behouden. Aan het einde van de avond, tegen de klok van half elf, rolde Steven Das als winnaar uit de bus. Samen met de nummer 2, Dennis Jansen, hebben ze de eervolle taak om de tweede editie van deze geslaagde online quiz te organiseren.

Na de versoepeling van de corona-regels door de overheid konden de slagwerkrepetities, in kleine groepjes, op woensdag 3 juni weer hervat worden. In de zaal van de Kattendans, die als huiskamer ingericht was i.v.m. de verplichte beperking van theaterbezoekers bij uitvoeringen, werden de slagwerkinstrumenten opgesteld tussen de bankstellen en fauteuils zodat de “anderhalve-meter-regel” gewaarborgd was.  Groep 1 startte om 19:30 uur en repeteerde tot 20:15 uur. Groep 2 repeteerde van 20:30 uur tot 21:15 uur en groep 3 startte om 21:30 uur en repeteerde tot 22:15 uur. De groepen wisselden per repetitie van tijdstip. Twee weken later moesten de tijden wat opgeschoven worden.  

De Algemene Ledenvergadering 2020 van EdK, die voor 3 juni in De Gouden Leeuw gepland stond, kon ook niet doorgaan door de, nog steeds geldende, corona-regels.

Er zou gezocht worden naar een nieuwe datum in oktober.

Bij de donateursactie 2020 werden dit jaar geen gelden “deur aan deur” opgehaald. De donateurs die desgewenst toch een donatie wilden schenken, konden per email contact opnemen met het secretariaat, of via “Sponsorkliks” een financiële bijdrage leveren.

Op maandag 15 juni werden de repetities van het harmonieorkest hervat, waarbij de 1,5 meter afstand van elkaar werd gerespecteerd. In de Kattendans werd gerepeteerd in de theaterzaal en de bewegingszaal, één instrumentengroep was uitgeweken naar de Hofkerk. Met repeteren in groepjes ging men voorlopig 3 weken aan de gang. Op maandag 29 juni was de laatste repetitie voor de vakantie.

Begin juli slaagden, aan de muziekschool Art4U, weer vijf  EdK-slagwerkers en vijf EdK- blazers. Bij de slagwerkers slaagde Sophie Verschuren voor het A-diploma slagwerk. Stijn Verhoeven, Mike Coppelmans en Steven Dellevoet slaagden voor het B-diploma slagwerk. Dirk Theuws slaagde voor het C-diploma slagwerk tijdens een openbaar examen.

Bij de blazers slaagde Anne van Ratingen voor het A-diploma op klarinet. Alicia Croonen en Fenne Huijzers slaagden voor het B-diploma op dwarsfluit. Anne Knegtmans en Inge de Proost behaalden hun C-diploma op dwarsfluit tijdens een openbaar examen.

Alle geslaagden, proficiat!

Op vrijdag 3 juli kregen de vier Bergeijkse kandidaten, die op vrijdag 24 april al te horen hadden gekregen dat ze een Koninklijke onderscheiding hadden verdiend, daadwerkelijk het lintje  opgespeld. Voor twee van de vier kandidaten was er een bijeenkomst in de Raadzaal van het gemeentehuis. De andere twee kandidaten hadden gekozen voor een andere locatie.

Voor zijn inzet en vele werk voor de Kon. Harmonie Echo der Kempen kreeg Paul Christiaans de onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau” opgespeld door zijn zus Nicoline, onder toezicht van burgemeester Arinda Callewaert. Een kleine delegatie van EdK mocht hiervan getuige zijn. Na de plechtigheid in de raadzaal klonk buiten harmoniemuziek. Een grote groep EdK-muzikanten marcheerde tot bij de zijingang van de raadzaal en bracht een klinkende aubade voor de gedecoreerden. Na wat marsmuziek werd uiteraard ook het Wilhelmus gespeeld, en ter afsluiting werd ‘t Hermenieke van Bergeijk ten gehore gebracht. Door de gedecoreerden en overige aanwezigen werd deze muzikale hulde zeer op prijs gesteld.

Op maandag 6 juli maakte elke instrumentengroep van het harmonieorkest, ter inluiding van de vakantie, nog even muziek met de overige groepen als toehoorders. Daarna werd de repetitieperiode voor het zomerreces afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. De slagwerkgroep sloot de repetitieperiode voor de vakantie af op woensdag 8 juli, met een gezamenlijke barbecue ten huize van Pieter van den Broek te Luyksgestel.

Het Peeltoernooi in Meijel, waaraan het harmonieorkest op 21 juni had willen deelnemen, ging niet door, i.v.m. de coronacrisis.

De Bergeijkse evenementen waarbij de EdK normaal gesproken acte de préséance geeft, zoals het “Zomercarnaval” en het “Ploegfestival” werden voor het jaar 2020 eveneens afgelast.

Ook de Kermis van Bergeijk kwam in 2020 te vervallen.

Corona of geen corona, ook de EdK-jeugd heeft niet stil gezeten. Samen met het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie L’Union Bladel maakten ze een mooie videoclip.

Via “Zoom.us” moest iedereen inloggen en samen muziekmaken vanuit thuis. Het werd een leuke opname, die in augustus werd gepresenteerd.

Het harmonieorkest, het jeugdorkest en de slagwerkgroep hoopten allemaal op een hervatting van de repetities in de Kattendans, op een zo kort mogelijke termijn.

Op woensdag 2 september was er een ouderavond voor leden van YEP.

De jaarlijkse EdK-fietstocht, die op zondag 6 september gepland stond, werd (net als vele andere activiteiten) afgelast i.v.m. de nog steeds heersende corona-onzekerheid.

Op maandag 7 september werden de repetities van Let’s Play, het jeugdorkest en het harmonieorkest weer opgestart. De repetities van Let’s Play, o.l.v. Pieter van den Broek, en het jeugdorkest o.l.v. Frank Brouwers, werden gehouden in de theaterzaal van De Kattendans, waar nog steeds de “coronaopstelling met bankstellen” aanwezig was.

Het harmonieorkest was uitgeweken naar gemeenschapshuis Terlo (i.v.m. de betere “opstellings-mogelijkheden” in deze coronatijd). Er werd in groepen  gerepeteerd:

een groep koperblazers en een groep houtblazers.

Op woensdag 9 september begonnen, in de Kattendans, de repetities van YEP en de slagwerkgroep weer, nog wel onder beperkende omstandigheden. Er waren twee ruimtes beschikbaar, om in twee groepen te kunnen repeteren. In de theaterzaal moest het slagwerk-instrumentarium nog steeds opgesteld worden tussen de sofa’s, die daar geplaatst waren om de 1,5 meter afstand te waarborgen bij theatervoorstellingen. In de bewegingszaal was sowieso voldoende ruimte om de 1,5 meter-regel te handhaven.

In de daarop volgende weken werd op dezelfde wijze gerepeteerd, door de verschillende eenheden van EdK.

In verband met de corona-toestand werd op 22 september door de slagwerkcommissie besloten om de repetitie van 23 september af te gelasten. De komende tijd wilde men besteden  aan nieuwe slagwerkmuziek, die men op een tweetal concertjes ten gehore wilde brengen. Het eerste concert zou een informeel uitwisselingsconcert met Leende zijn en het tweede concert, zou het concert worden in het kader van het 70 jarig jubileum van de slagwerkgroep

(De viering van dit jubileum wil men, indien mogelijk, in april 2021 door laten gaan).

De nadruk zou er dus op komen liggen om opnieuw, met zoveel mogelijk mensen, samen muziek te maken en zo de club weer tot één geheel te smeden. 

Op 22 september werd ook bekend gemaakt, dat het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, de “Brabant Bokalen” 2020 toekende aan Pieter van den Broek, Ineke Strouken en Tony Vaessen. Deze onderscheiding wordt sinds 2008, jaarlijks toegekend aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur in de provincie. Pieter van den Broek ontvangt de Brabant Bokaal voor zijn jarenlange inzet en passie voor de muziek en het culturele verenigingsleven én voor zijn inspirerende spilfunctie in muziekeducatie voor jonge muzikanten in de regio Bergeijk. De uitreiking van de Brabant Bokalen werd voorlopig doorgeschoven naar eind november, i.v.m. de coronacrisis. In de laatste week van het jaar informeerde Pieter nog, wanneer hij de Brabant Bokaal uitgereikt zou krijgen. Het antwoord van de provincie was, dat ze nog niets durfden te plannen.

Op maandag 28 september kondigde Minister President Rutte opnieuw maatregelen aan, omdat er een nieuwe corona-uitbraak was. De repetitie van die avond werd dan ook meteen afgelast. Ook de repetities van de slagwerkgroep en YEP werden voorlopig drie weken uitgesteld.

De algemene jaarvergadering 2020 stond gepland voor zaterdag 10 oktober.

Door de nieuwe strengere corona-maatregelen werd, voor het eerst in de geschiedenis van EdK, de jaarvergadering afgelast. Om de leden toch te voorzien van de nodige informatie werd, eind oktober, door het bestuur een ALV-Nieuwsbrief verspreid onder de leden.

In deze nieuwsbrief waren het jaaroverzicht van activiteiten 2019 en de jaarverslagen 2019 van de slagwerkgroep, de jeugdcommissie en van het harmonieorkest opgenomen.

De recente wijzigingen in de commissies en het bestuur werden toegelicht. Ook de jubilarissen, die in een later stadium gehuldigd zullen worden, werden vermeld.

Andere aandachtspunten in de ALV-nieuwbrief waren het financieel jaarverslag en de kascontrole, de verslagen van JWCie, HCie en SCie. Ook het beleidsplan en de bestuurssamenstelling kwamen aan de orde. Leden, die evt. vragen wilden stellen, konden dit digitaal doen.

Op dinsdag 13 oktober kondigde premier Mark Rutte een gedeeltelijke “Lock-down” af in het kader van de coronacrisis, waardoor er meer beperkingen werden opgelegd voor bepaalde activiteiten. Naar aanleiding van de verslechterende omstandigheden, met name ook in Bergeijk, besloot het bestuur om alle repetities (van harmonieorkest, slagwerkgroep, jeugdorkest, YEP en Let’s Play) niet door te laten gaan tot 2 november. Na de daarop volgende persconferentie van de premier zou de situatie opnieuw bekeken worden en dan zou z.s.m. gecommuniceerd worden naar alle leden, hoe het verder moest gaan.

Het jaarlijkse Jeugdweekend, dat gepland stond voor 30 en 31 oktober, met de afsluiting op

1 november, ging in 2020 eveneens niet door i.v.m. de coronacrisis. Door het vervallen van het Jeugdweekend had de Jeugdcommissie voor zaterdag 31 oktober een vervangende dag-invulling voor de EdK-jeugd willen organiseren, ook deze werd gecanseld.

Bij het persmoment van premier Rutte, op 27 oktober, werd het duidelijk dat er geen verbetering was. De vergaderging van het bestuur met JWcie, Scie en Hcie duurde derhalve niet lang. De conclusie was, dat het helaas noodzakelijk was, het besluit om alle repetities te laten vervallen, in ieder geval nog met 2 weken te verlengen.

Ook het najaarsconcert werd afgelast.

Alle nieuwe regels en beperkingen zorgden weer voor veel afzondering en een grote klap voor ieders werk en vrije tijd. Maar, door zich aan de regels te houden, had men de hoop om binnen niet al te lange tijd weer samen muziek kunnen maken.

Op 10 november werd door het bestuur de corona-situatie opnieuw bekeken. Het bestuur was van mening dat Let’s Play, YEP en het jeugdorkest de repetities weer konden hervatten vanaf week 47 (16 november). Wat betreft de harmonie en slagwerkgroep heeft het bestuur een afweging moeten maken. De richtlijnen waren, wat deze leeftijdsgroep betreft, tegenstrijdig. Het bestuur besloot om daarin het zekere voor het onzekere te nemen en de repetities de eerste 3 weken nog niet te hervatten. Na de volgende persconferentie van de overheid (op 8 december) kon men pas verder vooruit kijken.

Alle nieuwe regels en beperkingen zorgden opnieuw voor veel afzondering van anderen en een grote klap voor ieders werk en vrije tijd.

Het, voor zondag 13 december geplande “EdK-Solistenfestival”, waar de EdK-muzikanten (die dat willen) solistisch of in een groepje kunnen optreden, ging niet door.

Overigens werd ook het 54ste Solisten- en Ensemblesconcours voor blaasmuzikanten en slagwerkers te Bladel, op 16 en 17 januari 2021, op voorhand al afgelast. Van de gemeente Bladel had de organisatie van L’Union geen akkoord gekregen om dit evenement te organiseren i.v.m. met de coronamaatregelen. Het is afwachten hoe de corona-situatie in januari zal zijn, maar de organisatie wilde voorkomen dat men het solistenconcours op het laatste moment alsnog zou moeten afblazen. Het was voor de organisatie te Bladel een moeilijke beslissing omdat men graag voor de individuele muzikanten iets had willen organiseren, om weer naar toe te werken.  

Vanaf begin december liep het aantal coronabesmettingen weer op.  Daarom werd op maandag 14 december door ministerpresident, Mark Rutte, een strenge Lockdown afgekondigd, die op 15 december inging en zeker zou duren tot dinsdag 19 januari 2021. Hierdoor golden veel meer vergaande beperkingen, dan tot nu toe het geval was.

Het Kerstconcert 2020 werd tijdig afgelast. Daarvoor in de plaats zouden op 19 december, met groepjes EdK-muzikanten, in de Hofkerk, (Kerst)opnames gemaakt worden door Kempen TV. Deze opnames zouden vervolgens, met Kerst, door Kempen TV worden uitgezonden. Gezien de corona-situatie werden ook deze opnames en de uitzending ervan afgelast.

Aan het einde van dit ongewisse verenigingsjaar hoopt de hele Echo der Kempen op een spoedig einde van alle corona-perikelen, zodat alle muzikale activiteiten van onze vereniging weer normaal hervat kunnen worden.

Ger Antonis

Met dank aan de leden, die informatie aanleverden voor een zo volledig mogelijke invulling van dit jaaroverzicht.

Scroll naar boven